123 වන දහම්පාසල් දින උත්සවය අද දින (03) රත්නපුර, පැල්මඩුල්ල රිල්හේන අභයවර්ධනරාමයේදී පැවැත්විණ. මෙම උත්සවයේ මුලසුන රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අති ගෞරව මහා නායක අති පුජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංගරත්නයේ හෙබවූ අතර ගරු බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මැතිතුමා, ගරු අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මැතිනිය, ගරු බුද්ධශාසන අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සාරති දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල මැතිතුමා ඇතුළු විශාල සම්භාවනීය පිරිසක් එම අවස්ථාවට සහභාගී විය .

dd6 dd12

 

vesak3

Raharata Charika

 

නවතම දර්ශන