ශ්‍රී බු.ව.2562 රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයට සමගාමිව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන සහ දහම්පාසල් නගාසිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය ගරු බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ. එම ව්‍යාපෘතිය යටතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නිකවැරටිය රස්නායකපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සුදුසුකම්ලත් විහාරස්ථාන 18ක් අද දින (10) ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් අසංක පෙරේරා මහතාගේ අධීක්ෂණයට ලක්විය. මෙම අවස්ථාවට ගරු අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම් සුරංග ප්‍රභාත් මහතා, රස්නායකපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බෞද්ධ කටයුතු සම්බන්ධිකරණ නිලධාරි W.M.C වික්‍රමසිංහ මිය සහ A.N.P. නවරත්න මහතා, බුද්ධශාසන අමාත්‍යතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සිරිජෝති මහතා, නිකවැරටිය එ.ජා.ප. සංවිධායකතුමන්ගේ බෞද්ධ කටයුතු සම්බන්ධිකරණ ලේකම් විජේරත්න වාසල මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

news2  news1

 

vesak3

Raharata Charika

 

නවතම දර්ශන