අප ගැන

බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි බුද්ධශාසනය ආරක්ෂා කිරීම හා පෝෂණය කිරීම රජයේ ප්‍රමුඛ වගකීමක් බවට පත්ව ඇති අතර අනෙකුත් සෑම ආගමකටම සමානාත්මතාවයෙන් සැළකීම සහ සියළු ආගම් හා ජනවාර්ගික කොටස් සමග සහජීවනයෙන් ජීවත් විය හැකි ආකාරයේ සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් ගොඩනැගීමත් බෞද්ධ සාරධර්ම මත පදනම් වූ තිරසර ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමත් මෙම අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රමුඛතම කාර්යය භාරය වන අතර ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා වන පරිදි කලාව සහ සංස්කෘතිකාංග සංරක්ෂණය‚පෝෂණය කිරීම සහ එහි ප්‍රගමනයට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ද අමාත්‍යාංශ කාර්යභාරයේ සුවිශේෂ වූ කොටසකි.

මෙම අරමුණ සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව යමින් රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් මත පිහිටා පූජනීය ස්ථාන සංවර්ධනය‚ පූජ්‍ය පක්ෂයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ආගම් හා ජාතීන් අතර සහජීවනය ඇතිකිරීම වෙනුවෙන් ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදුවේ. එමෙන්ම අධ්‍යාත්මික වශයෙන් පිරිපුන් ගුණගරුක පුරවැසියකු බිහිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය කලා අංග පෝෂණය කිරීම‚ සංස්කෘතිකාංග ආරක්ෂා කිරීම හා පෝෂණය කිරීම වෙනුවෙන් ද විවිධ වූ ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදුවේ.

මෙහිදී බුද්ධශාසන හා ආගමික අංශය යටතේ බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි, හින්දු, මුස්ලිම් හා මෙරට ක්‍රියාත්මක වෙනත් ආගම් වලට අදාලව කටයුතු කිරීමද සංස්කෘතික අංශය යටතේ සංස්කෘතිකාංග හා පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමද චිත්‍රපට, නාට්‍ය හා රංග කලාවන් ආරක්ෂා කිරීම හා පෝෂණය කිරීමද රාජ්‍ය ලේඛන සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමද මෙම අමාත්‍යංශ විෂයය පථය යටතේ සිදුවේ.

එමෙන්ම භෞතික සංවර්ධනයෙන් ඉදිරියට ගිය අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයක් සඳහා අමාත්‍යාංශ කාර්යභාරය මෙහෙයවීමේදී පසුගිය කාල වකවානු තුල ලද අත්දැකීම් ඉවහල් කර ගනිමින් නව ප්‍රවණතාවයකින් යුතුව අමාත්‍යාංශ විෂය පථයට අයත් කාර්යයන් පෙලගැස්වීම තුලින් වඩා ඵලදායී කාර්යභාරයන් ඉටුකිරීමට ඉදිරි වර්ෂවලදී සැලසුම් කර ඇත.

බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන කාර්ය සාධක දර්ශක

 • විහාරස්ථානවල භෞතික යටිතල පහසුකම් වැඩිවීමේ ප්‍රමාණය.
 • පූජාභූමි වල පහසුකම් වැඩිවීමේ ප්‍රමාණය.
 • දහම්පාසල් වල භෞතික යටිතල පහසුකම් වැඩිවීමේ ප්‍රමාණය.
 • සමාජීය ආර්ථිකමය හා ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් බලගැන්වූ ගම්මාන ඇති වීමේ ප්‍රමාණය.
 • වාර්ෂිකව පුහුණු වන භික්ෂූන් වහන්සේලා සංඛ්‍යාව.

අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන අංශ හා කාර්ය භාරය

බෞද්ධ සාරධර්ම සපිරි ගුණගරුක සමාජයක් බිහිකිරිමේ ප්‍රමුඛතාම පහසුකරන්නා යන දැක්ම ලඟා කරගැනීම අරභයා ඉටු කලයුතු කාර්ය භාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම උදෙසා ප්‍රධාන අංශ 08කින් බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය සමන්විත වේ.එනම්,

 1. පාලන අංශය
 2. සංවර්ධන අංශය
 3. ගිණුම් අංශය
 4. පුජාභූමි සංවර්ධන අංශය
 5. බුද්ධ ශාසන අරමුදල
 6. සමස්ථ ලංකා ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලය

පාලන අංශය

බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ දැක්ම හා මෙහෙවර ලඟා කර ගැනිම උදෙසා අමාත්‍යාංශය සතු සමස්ත මානව සම්පත් හා භෞතික සම්පත් කළමණාකරනය හා අධික්ෂණය කිරීමේ කාර්ය භාරය පාලන අංශය මඟින් සිදු කෙරේ. අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්) යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම අංශය මඟින් පහත කාර්යයන් ඉටු කරනු ලබයි.

 1. අමාත්‍යාංශයේ සියළුම පරිපාලන කටයුතු.
 2. මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ පෞද්ලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම.
 3. අමාත්‍යාංශය සතු වාහන පරිපාලනය.
 4. අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිල්ලේ සියළුම නඩත්තු හා පරිපාලනය.
 5. අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වලත් සියළුම පරිපාලන කටයුතු හා අනෙකුත් අවශ්‍යතා සපුරාලීම.
 6. අමාත්‍යාංශයේ පැවැත්වෙන උත්සව පිළිබඳ කටයුතු කිරීම.
 7. බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තුමේන්තුවේ පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණය.
 8. අමාත්‍යාංශයේ සියළුම රාජකාරී දුරකථන බිල්පත් නිරවුල් කිරීම.
 9. අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිල්ලේ වරිපනම් හා විදුලි බිල්පත් නිරවුල් කිරීම.
 10. අමාත්‍යාංශයේ පවිත්‍රතා කටයුතු හා ආරක්ෂක අංශය පිළිබඳව කටයුතු කිරීම.
 11. අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ ඉදිරිපත් කිරීම, සියළුම පනත් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.
 12. වීසා අංශයේ කටයුතු
  • විදේශයන්හි සිට ආගමික කටයුතු සඳහා පූජ්‍ය පක්ෂය හා ගිහි පිරිස් සඳහා පූජ්‍ය පක්ෂය හා ගිහි පිරිස් සඳහා වීසා නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම.(පැමිණීමේ වීසා, වාස වීසා ලබා දීම හා දීර්ඝ කිරීම සඳහා නිර්දේශ)
  • මෙරට පිට රට වසන ස්වාමින්වහන්සේලා වීසා නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම.
  • දඹදිව වන්දනා සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම.
  • දඹදිව වන්දනා සඳහා වීසා නිර්දේශ නිකුත් කිරීම.
  • දඹදිව වන්දනා සම්බන්ධ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම.
 13. කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව හා සංවර්ධනය.

සංවර්ධන අංශය

රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනයෙන් බෞද්ධාගමේ පුනර්ජීවනය හා සංවර්ධනය උදෙසා ලබා දෙන මුල්‍ය ප්‍රතිපාදනයන් රජයේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව සංවර්ධන වැඩ සටහන්වල ආයෝජනය කිරීම තුලින් සාරධර්ම සපිරි ගුණ ගරුක සමාජයක් බිහිකිරීම සඳහා සැලසුම් කිරීම, අධීක්ෂණය, ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පසුවිපරම් කිරීම සංවර්ධන අංශයේ ප්‍රධාන අරමුණයි. අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම අංශය මඟින් ඉහත අරමුණු ලඟාකර කර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් කාර්ය භාරයන් ඉටු කරනු ලබයි .

 1. අමාත්‍යාංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන විවිධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සැලසුම් පිළියෙල කිරීම හා අධික්ෂණය කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 2. වාර්ෂික සැලසුම් සකස් කිරිම.
 3. අමාත්‍යාංශයේ හා අනුබද්ධ දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන වල ප්‍රගති සමාලෝචන කටයුතු
 4. අමාත්‍යාංශයේ සැලසුම් හා සංවර්ධන විෂයට අදාලව අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා සැකසීම හා ඒවායේ තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාල කටයුතු .
 5. අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන සියළුම දේශීය/ විදේශීය ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතින්ට අදාල රාජකාරී කටයුතු සම්බන්ධීකරණය මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය කිරීම.
 6. ග්‍රන්ථ මුද්‍රණය හා වාර්ෂික දිනපොත් සැකසීම.
 7. අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනයන්හි සංවර්ධන විෂයට අදාල කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණය.
 8. අමාත්‍යාංශය හා බාහිර ආයතන ප්‍රමුඛත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
 9. අමාත්‍යාංශ තොරතුරු අංශය යාවත්කාලීන කොට පවත්වා ගැනීම.
 10. අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවිය ක්‍රියාත්මක කර යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යෑම.
 11. අමාත්‍යාංශය මඟින් ආගමික සහජීවන සඳහා කෙරෙන විවිධ වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 12. අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.

පූජාභූමි සංවර්ධන අංශය

පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක සහිත ඓතිහාසික වටිනාකම් වලින් යුක්ත වු, ප්‍රාදේශීය වශයෙන් එහි එක් එක් පූජනීය ඓතිහාසික ස්ථානයක් විසින් සිදුකරනු ලබන ආගමික හා සමාජීය සේවාවන් පදනම් කරගෙන හඳුනා ගනු ලැබු ස්ථාන, 1946 අංක 15 දරණ ගෘහ හා ග්‍රාම නිර්මාණ පනත යටතේ ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කොට වෙන් කොට දැක් වු, පූජා භූමි සංවර්ධනය කිරීම මෙම අංශයෙන් සිදුවේ.

ඒ අනුව ආගමික වැදගත්කම, පුරා විද්‍යාත්මක හා පාරිසරික වැදගත්කම ඓතිහාසික වැදගත්කම, සංස්කෘතික වැදගත්කම, ආර්ථික හා සමාජීය යන කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් පූජනීය ස්ථාන සංවර්ධනය සඳහා මුල්‍යධාර සැපයීම මෙම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයයි.

බුද්ධශාසන අරමුදල

බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කිරීම සහ පෝෂණය කිරීම සඳහා අරමුදල් එකතු කිරීම හා සම්පාදනය කිරීමේ පරමාර්ථයෙන් බුද්ධශාසන අරමුදල 1990 අංක 35 දරන බුද්ධ ශාසන පනතේ විධිවිධාන යටතේ පිහිටුවා ඇත. දේශීය වුවද විදේශීය වුවද කවර හෝ ප්‍රභවයකින් ලැබෙන අරමුදල් බුද්ධ ශාසනයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සහ එය පෝෂණය කිරීම උදෙසා ඉතාමත් යෝග්‍ය යැයි සැලකෙන ආකාරයට ආයෝජනය මෙහි කාර්ය භාරය වේ. මෙම අරමුදලේ පරිපාලන හා කළමනාකරණය පාලන මණ්ඩලයට පැවරී ඇත.

නව්‍ය පුවත්

නවතම දර්ශන