Ayubowan

බුද්ධශාසන, සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

"බුද්ධශාසන, සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ඔබ සාදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් යුතුව අපි පිළිගන්නෙමු."

දැක්ම / මෙහෙවර


දැක්ම

පරිත්‍යාගශීලි ස්ථාපකවරුන් විසින් මහා භාරකාරතැන කෙරෙහි තබන ලද විශ්වාසය තහවුරු කිරිම හා අර්ථලාභින්ගේ අරමුණු ඉටු කිරිම.


මෙහෙවර

දෙපාර්තමේන්තුව සතු සම්පත් හා හැකියාවන් අනුව ඉහළම සේවයක් සැලසෙන අයුරින් දෙපාර්ත‍මේන්තුව වෙත යොමු කෙරෙන භාර සහ මියගිය පුද්ගලයන්ගේ බුදල්, අර්ථලාභින්ද ඇතුළුව අදාළ සියළු පාර්ශවයන්ගේ තෘප්තිමත්භාවය සැලසෙන අයුරින් පරිපාලනය කිරිම.


අරමුණු

 1. 1918 අංක 04 හා 1934 අංක 01 දරණ පනත් මගින් සංශෝධිත, 1917 අංක 9 දරණ භාර ආඥා පනත ක්‍රියාත්මක කිරිම
 2. මහා භාරකාර ආඥා පනතේ 5 වන වගන්තිය යටතේ, මහා භාරකාරවරයා පහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටු කිරිමේ වගකිමට බැඳි සිටි
  • භාරකරුවකුහෝ ආරක්ෂකභාරකරුවකු ලෙස
  • බාලවයස්කරුවකුගේ ආරක්ෂක භාරකරුවකු ලෙස.
  • සිහිවිකල් පුද්ගලයකුගේ දේපළ කළමණාරුවකු ලෙස
  • නිශ්චල දේපළ ගිවිසුම්ගත කළමණාකරුවකු ලෙස
  • විදේශගත වූ ශ්‍රීලාංකිකයකුගේ ඇටෝර්නි බලකරු ලෙස
  • සිවිල් නඩුවිධිවිධාන යටතේ ආරක්ෂකවරයකු ලෙස
  • අන්තිම කැමති පත්‍රයක් රහිත පුද්ගලයකුගේ අද්මිනිස්ත්‍රාසිකරුවකු ලෙස
  • අධිකරó ආඥාමත දේපළ රැස්කරන්නකු ලෙස
  • වරදකරුවකුව සිරගතවූවකුගේ දේපළ කළමනාකරුවකු ලෙස
  • ඕනෑම පුද්ගලයකුගේ අන්තිම කැමති පත්‍රයක් සුරක්ෂිත කරන්නකු ලෙස
  • පෞද්ගලික භාරයක ගිණුම් විමර්ශකයකු ලෙස කටයුතු කිරීම
 3. තවද, 1988 අංක 61 දරණ සංශෝධනයෙන් සංශෝධිත මහා භාරකාරආඥාපනතේ10 (අ) වගන්තියට අනුව,
  • විදේශයකදී මියයන සේවානියුක්තිකයන් වෙනුවෙන් ලැබෙන වන්දි මුදල් නීත්‍යානුකූල උරුමක්කාරයන් අතර බෙදාදීම ද,
 4. 1948.02.05 දින දරණ ප්‍රකාශයෙන් සංශෝධිත 1939 ආරක්ෂක (සතුරු ජාතීන් සමඟ වු වෙළෙඳ ගනුදෙනු) විධිවිධාන පනත යටතේ සතුරු දේපළ භාරව ක්‍රියා කිරිම
 5. 1944 අංක28 දරණවිහාරඉඩම් (වන්දි) ආඥාපනත ක්‍රියාත්මක කිරීම
 6. 1981 අංක 42 දරණ පනතින් සංශෝධිත, 1931 අංක 19 දරණ බෞද්ධ විහාර දේවාලගම් පනත යටතේ පැවරී ඇති කාර්යයන් ඉටු කීරීම
 7. තෙස්තමේන්තුනඩුසම්බන්ධයෙන්1993 අංක 14 දරණ පනතින් සංශෝධිත, සිවිල් නඩුවිධිවිධානසංග්‍රහයේ xxxviii පරිච්ඡේදය අනුව ක්‍රියාකිරීම
 8. 1973 අංක28 දරණ එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම් ආඥාපනත ක්‍රියාත්මක කිරිම.


නෛතික පසුබිම

1918 අංක 4 හා 1934 අංක 1 දරණ පනත් වලින් සංශෝධිත 1917 අංක 9 දරණ භාර අ‍ාඥා පනත මගින්ද, 1931 අංක 11, 1938 අංක 59 හා 1983 අංක 41 දරණ පනත් මගින් සංශෝධිත 1922 වර්ෂයේ අංක 1 දරණ මහා භාරකාර ආඥා පනත මගින්ද 1930 නොවැම්බර් මස 22 දින සිට ක්‍රියාත්මක වු මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය සඳහා ව්‍යවස්ථාපිත බලය ලැබි ඇත.

සේවාවන්

පසුගිය වසර 82 ක තුළ අප ඇප කැප වී ජාතියට සැලසූ සේවය මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව යනු හුදෙක් තවත් එක් දෙපාර්තමේන්තුවක් නොවේ . එය නුතන යුගයේ සමාජ සංවර්ධන අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව නවීකරණය වෙමින් පවතින, කැපවිමෙන් සේවා ඉටුකරන, මහජන සේවයට අප කැප වූ පොදු ජන ආයතනයකි. පසුගිය වසර 82 ක තුළ නිල කටයුතු ඉටු කිරීමෙන් මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව පොදු ජනතා ප්‍රසාදය දිනා ගැනීම අප දැරූ අවංක උත්සහය මල්එල ගැනිමකි.

එලදායී ලෙස සහ කාර්යක්ෂම ලෙස අවිවේකී පසුබිමක අගනා මහජන සේවාවක් ඉටු කිරීමෙහිලා දක්වන උනන්දුව නීතිරීති සහ රෙගුලාසි වලින් ඔබ්බට ගිය සත්කාරයකි. ස්වකීය වටිනා ධනය ඔවුන්ගේ පූර්ණ සෑහීමට හේතුවන පරිදි කළමනාකරණය කිරීමට විශ්වාසයෙන් යුතුව අප වෙත පවරා ඇති පුද්ගලයන්ගේ අරමුණු ඒ ආකාරයෙන් ම ඉටු කිරීම අපේ ප්‍රතිපත්තිය වේ.

ජීවිතය පුරා හරිහම්බ කර ගත් ධනය එසේ නැතහොත් තම පරම්පරාවෙන් හිමි වූ ධනය මුළුමනින්ම මහා භාරකාර තැන වෙත පවරා ඇති ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයන්ගේ අභිමතාර්ථ සාධනයෙහි ලා අප විසින් ඉටු කරනු ලබන සේවාවන් ලුහුඩින් වර්ග කර මෙසේ දැක්විය හැකි ය.

 1. වෛද්‍යාධාර, පුණ්‍යාධාර හා අසරණාධාර ලබා දිම
 2. ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය
 3. ආගමික කටයුතු නගාසිටුවීම
 4. කෘෂිකාර්මික දේපල පරිපාලනය
 5. විදේශීය වන්දි ගෙවීම
 6. පුද්ගලික භාර ස්ථාපකයින්ගේ අරමුණු ඉටුකිරීම

 

vesak3

Raharata Charika

 

නවතම දර්ශන